Дефектнотокови защити

ДТЗ + ПРЕКЪСВАЧ

ДТЗ + ПРЕКЪСВАЧ

ДТЗ + ПРЕКЪСВАЧ
Каталожен Номер Категория Индефикация на продукта Допълнителна информация
16021351 Residual current circuit breaker with overcurrent protection DS951 AC-C6/0,03 In 6 A, Ue 230 V a.c., characteristic C, Idn 30 mA, 1+N-pole, Icn 6 kA, type AC
16021369 Residual current circuit breaker with overcurrent protection DS951 AC-C10/0,03 In 10 A, Ue 230 V a.c., characteristic C, Idn 30 mA, 1+N-pole, Icn 6 kA, type AC
16021377 Residual current circuit breaker with overcurrent protection DS951 AC-C16/0,03 In 16 A, Ue 230 V a.c., characteristic C, Idn 30 mA, 1+N-pole, Icn 6 kA, type AC
13021385 Residual current circuit breaker with overcurrent protection DS951 AC-C20/0,03 In 20 A, Ue 230 V a.c., characteristic C, Idn 30 mA, 1+N-pole, Icn 6 kA, type AC
16021393 Residual current circuit breaker with overcurrent protection DS951 AC-C25/0,03 In 25 A, Ue 230 V a.c., characteristic C, Idn 30 mA, 1+N-pole, Icn 6 kA, type AC
16021401 Residual current circuit breaker with overcurrent protection DS951 AC-C32/0,03 In 32 A, Ue 230 V a.c., characteristic C, Idn 30 mA, 1+N-pole, Icn 6 kA, type AC
16021419 Residual current circuit breaker with overcurrent protection DS951 AC-C40/0,03 In 40 A, Ue 230 V a.c., characteristic C, Idn 30 mA, 1+N-pole, Icn 6 kA, type AC