Участие на Тилком ООД в създаването на модерна визия на Централна Гара София