Политика на ръководството на Тилком ООД в областта на опазване на околната среда