Силови кабели ниско напрежение

NYCY (...fr)

NYCY (...fr)

NYCY (...fr)
Uo/U - 0.6/1 kV
Стандарт: VDE 0276 част 603
Cu жила • PVC изолация • Cu концентричен или вълнообразен проводник • PVC обвивка

Предназначение:

За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации в електроцентрали, промишлени предприятия, разпределителни мрежи, нсталации за улично осветление, битови електрически консуматори и др., както и за контролни, сигнални вериги и вериги за управление за неподвижно полагане при номинално напрежение U0/U 0.6/1 kV, честота 50Hz

Приложение:

Неподвижно предимно при подземни инсталации, както и вътрешни инсталации в кабелни канали на открито, на закрито, под земята и във вода, когато се търси по-добра механическа защита и защита срещу случаен контакт при настъпили увреждания.

Конструкция на кабела

Конструкция

Съгласно VDE 0276 част 603

Токопроводими жила

Сu плътни и многожични жила клас 1 и 2 по VDE 0295 / IEC 60228 /

Изолация

PVC тип DIV4 по VDE 0276

Вътрешна обвивка

екструдирана

Концентричен проводник

от медни жици положени концентрично (или вълнообразно за тип NYCWY) и една или две медни ленти

Разделителен слои

полимерна лента

Външна обвивка

PVC тип DMV5 по VDE 0276

Цвят на обвивката

черен

Технически характеристики

R на проводника при 20°C

съгласно VDE 0295 (IEC60228) кл.1и 2

Допустима работна температура

70°C при продължителна работа

Допустима температура в режим на К.С.

160°C за времетраене до 5 сек.

Ном. Напрежение

Uo/U 0.6/1 kV

Изпитвателно напрежение АС-50 Hz:

4 kV

Изпитвателно напрежение DC:

12 kV

Температура на полагане

Мин. -5°С

Температура на експлоатация

- 25°C до + 50°C

Мин. радиус на огъване за едножилни

15xD на готовия кабел

Мин. радиус на огъване за многожилни

12хD на готовия кабел

Мах.доп.усилие на опън при полагане в N

50 N/mm2 x n x Sжила

Поведение при горене

VDE 0472 ч. 804 кл.В / IEC 332-1/

Поведение при горене за кабел NYCY-fr; NAYCY-fr

IEC 332-3 кат.А