Силови кабели средно напрежение

СХЕкТ; САХЕкТ

СХЕкТ; САХЕкТ

СХЕкТ; САХЕкТ
Uo/U - 3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35 kV
Стандарт: БДС 2581-86
Cu / Al жила • XLPE изолация • Cu екран • PVC обвивка

Предназначение:

За пренасяне и разпределение на електрическата енергия с ном. напрежение Uo/U 3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35 kVи честота 50 Hz в градските и селищни електрически мрежи и за електрозахранване на трансформаторни подстанции, малки и средни промишлени предприятия.

Приложение:

Кабелите са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане в закрити помещения, в кабелни канали, тунели и шахти върху скари и лавици, директно в земя-изкоп и на открито под навес.

Конструкция на кабела

Конструкция

съгласно БДС 2581-86

Токопроводимо жило

Сu и Al многожични уплътнени по БДС 904 (IEC60228) кл.2

Вътрешен полупроводим слой

полупроводим XLPE компаунд

Изолация

XLPE компаунд

Външен полупроводим слой

полупроводим XLPE компаунд

Метален екран

Cu жици концентрично положени и една контактна спирала от Cu лента.

Разделителен слой

слой от пластмасова лента

Обвивка

PVC компаунд тип П-5

Цвят

червен

 

Технически характеристики

R на проводника при 20°C

съгласно БДС904(IEC60228) кл.2

Допустима работна температура

90°C при продължителна работа

Допустима температура на претоварване

130°С за време до 100 часа годишно

Допустима температура в режим на К.С.

250°C за време до 5 sec.

Ном. напрежение Uo/U

3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35kV

Maх.доп. напрежение не повече от

7.2kV;12kV; 24kV ;  36kV ; 42kV

Изпитвателно напрежение за Uo/U AC - 5 min

11kV; 15kV; 30kV; 45kV; 50kV

Изпитвателно напрежение за Uo/U DC - 15 min

29kV; 48kV; 96kV; 144kV; 160kV

Ниво на частични разряди при 2'Uo

max. 5 pC

Мин. радиус на огъване

15xD на готовия кабел

Температура на полагане

не по ниска от -5°С

Температура на експлоатация

от -30°С до 50°С

Мах. доп. усилие на опън при полагане в N

50 (30 за AL)N/mm2 x n x Sжила

Поведение при горене

VDE 0472 ч. 804 кл.В / IEC 332-1/